Desconfinament esportiu: tota la informació sobre la fase 0 Tota la informació per a aquells territoris que es mantenen en la fase 0 del desconfinament

Les fases de desconfinament també són rellevants per a la pràctica esportiva. En aquest article detallem què es pot fer en la fase 0.

Els esportistes professionals, els esportistes que competeixen en lligues professionals, els esportistes d’alt nivell (DAN), els esportistes d’alt rendiment (DAR) i els esportistes federats tenen diverses limitacions per a practicar esport si viuen en un territori que està en fase 0. Si no formeu part de cap d’aquests grups, al final de l’article trobareu una infografia que explica perfectament què podeu fer en aquest moment del desconfinament.

Qui és qui?
Esportistes de lligues professionals: En el cas de tot l’altre esport, únicament inclou els jugadors de la lliga ACB de bàsquet.
Esportistes professionals: Són aquells esportistes que tenen una regulació laboral especial com a esportistes professionals. Han de complir les directrius contractuals establertes al RD 1006/1985 i només necessiten el seu contracte per acreditar-ho.
Esportistes d’Alt Nivell (DAN): Són esportistes que compleixen les condicions d’alt nivell marcades en el RD 971/2007. Cal que disposin d’un certificat que els acrediti aquesta condició. A Catalunya hi podem trobar noms que van des de Marta Galimany a Sònia Franquet passant per Gemma Abant. Actuals o històrics, es poden consultar en el cercador d’aquest enllaç.
Esportistes d’Alt Rendiment (DAR): Són esportistes que compleixen les condicions d’alt rendiment marcades en el RD 971/2007. En aquesta fase 0 s’equiparen als esportistes federats. A partir de la fase 1 caldrà que disposin d’un certificat que els acrediti aquesta condició.
Esportistes federats: Són esportistes amb llicència federativa vigent (per a la temporada 2019-2020 o bé per a l’any 2020).

En la fase 0, què poden fer els esportistes?

Els esportistes professionals i d’Alt Nivell poden fer entrenaments individuals a l’aire lliure sense fer ús d’instal·lacions esportives, que romanen tancades. No tenen límit horari, es poden moure per tota la seva província, tenen permís per treballar amb el seu entrenador i poden accedir lliurement als espais naturals per fer la seva pràctica esportiva. En el cas dels equips de lligues professionals, poden desenvolupar entrenaments de caràcter mitjà en grups de 10 persones com a màxim.

Els esportistes federats i d’Alt Rendiment poden fer entrenaments individuals en les dues franges horàries habilitades per fer esport (6 a 10h del matí i de 20 a 23h de la nit) en els municipis de més de 5.000 habitants. Des d’aquest dilluns 18 de maig aquests esportistes passen a tenir la seva regió sanitària com a límit per a la seva pràctica esportiva a l’aire lliure (en lloc del terme municipal com fins ara). No tenen permís per treballar amb el seu entrenador.

Les condicions per als esportistes federats també són vàlides per a les persones federades de menys de 14 anys, així com per als tècnics i àrbitres titulars de llicència federativa.

FAQS

Què passa amb les instal·lacions esportives?

Romanen tancades. Només es fan algunes excepcions en algunes instal·lacions esportives a l’aire lliure: les poden utilitzar les disciplines en què participen animals (de forma individualitzada en el lloc on romanguin els animals i mitjançant cita prèvia) i poden servir per a l’entrenament bàsic d’esportistes de lligues professionals, també de forma individualitzada i en els centres d’entrenament dels seus clubs o societats anònimes esportives. També es permet l’obertura dels Centres d’Alt Rendiment i els centres de tecnificació reconegus com a tal.

Puc desplaçar-me amb vehicle privat per anar a practicar esport en un entorn natural?

Sí, dins els límits permesos: els esportistes federats dins la regió sanitària i els professionals i d’alt nivell dins la seva província. Es pot fer ús del vehicle per acostar-se a espais com rius, mar, muntanya o pantans per desenvolupar l’activitat esportiva així com als centres on romanguin animals.

Com poden acreditar els entrenadors que tenen al seu càrrec un esportista professional o DAN?

Hauran de portar la seva llicència d’entrenador i acompanyar l’esportista, que també haurà de portar el seu certificat. Les federacions esportives poden emetre algun certificat addicional si ho consideren oportú.

Quina distància interpersonal cal seguir durant la pràctica esportiva?

La distància de seguretat en repòs és de 2 metres. Durant la pràctica esportiva, la distància pot variar depenent de la velocitat.

Aquestes distàncies no són exigibles en el cas de l’esport per a persones amb discapacitat.

Estan autoritzades les pràctiques amb vehicles de motor?

Sí, tenint en compte la normativa d’ús d’aquests vehicles (seguretat, trànsit, mediambiental) i sempre seguint els criteris esmentats anteriorment.

Els guies d’esportistes d’alt nivell amb discapacitat també han de tenir reconeguda la condició d’esportista d’alt nivell?

No, en aquest cas els guies podran ser federats en qualitat d’acompanyants, seguint en tot moment les recomanacions sanitàries.

Infografia resum de la fase 0 en la pràctica esportiva per part del món federat i professional:

Per a la Fase 1:

Els serveis mèdics del club, federació o centre d’entrenament, hauran de fer un examen mèdic esportiu inicial que inclourà una prova (test) de presència de material genètic viral (ampliació i identificació a través de PCR) en cas que de l’examen mèdic i de la simptomatologia de l’esportista es derivi la conveniència de la seva realització. Els esportistes que no disposin d’un servei mèdic al seu club, federació o centre d’entrenament hauran de buscar un metge especialista en medicina esportiva perquè els examini i els aconselli al llarg de totes les fases o bé un professional amb experiència mèdica acreditada en l‘àmbit de l’esport.

Ciutadania en general

Per a totes les persones que volen fer activitat física a l’aire lliure en territoris en fase 0 i que no són esportistes federats o d’alt nivell, es manté vigent allò que us vam explicar fa unes setmanes i que també queda recollit en la següent infografia: