La Generalitat de Catalunya destinarà 28,5 milions d’euros a les federacions en un canvi de cicle per fomentar seva estabilitat

3 minuts de lectura

Des d’aquest divendres fins el proper 29 de juny les federacions esportives catalanes poden demanar la subvenció impulsat per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (Esportcat).

Gir conceptual en les subvencions que Esportcat convoca anualment per donar suport a l’activitat de les federacions esportives del nostre país. Si fins ara el model consistia en subvencionar l’activitat feta en la temporada anterior, d’ara en endavant se subvencionaran els projectes per a la temporada següent. Aquest canvi permetrà a les federacions afrontar la nova temporada esportiva coneixent l’import exacte que rebrà per part de la Generalitat de Catalunya, i d’aquesta manera, tindrà molt més clar quin pla pot traçar i afrontar el futur amb més estabilitat, més planificació i més ambició. Pensar a mig i llarg termini, a la pràctica, ha de permetre consolidar els projectes federatius i enfortir el creixement global de l’esport català.

La convocatòria de subvencions pluriennals que s’estrena aquest divendres 16 de juny correspondrà a l’activitat de les temporades 2022-2023 i 2023-2024, una doble anualitat excepcional per tal de poder aplicar aquest canvi de cicle. Esportcat destinarà 28,5 milions d’euros a aquestes subvencions, 14,25 milions d’euros per cada temporada, que és la dotació econòmica més alta dels últims 10 anys en aquesta línia d’ajuts. Per acotar què significa això val la pena fixar-se en la convocatòria feta l’any passat amb el mateix import: va permetre finançar fins a 3.022 actuacions dutes a terme per les federacions.

Anna Caula, secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, ha concretat els canvis davant les federacions esportives catalanes aquest dijous en una trobada telemàtica. “Donem resposta a les vostres peticions i, així, podreu saber els recursos que tindreu per a fer front als vostres projectes i per acompanyar la feina dels clubs i esportistes”. Caula també ha qualificat la transformació feta com un “pas endavant per continuar sent útils als agents esportius. Els clubs són el secret de l’esport català i el motor sou les federacions”.

La convocatòria d’enguany té set línies d’ajut:

  • Suport a la gestió de les federacions esportives catalanes.
  • Suport a l’organització d’activitats esportives no internacionals.
  • Suport a la participació en activitats esportives no internacionals.
  • Suport a la promoció de l’esport.
  • Suport a l’organització i participació en competicions internacionals i a la projecció internacional.
  • Suport a les entitats federades o als membres d’una unió esportiva de clubs i associacions.
  • Suport al Programa d’alt rendiment esportiu (Programa ARC).

Els detalls tècnics de la convocatòria

La sol·licitud de subvenció es pot fer a partir d’aquest divendres. Tal com estableixen les normatives de la convocatòria publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, les activitats objecte de subvenció s’han de dur a terme entre l’1 d’octubre de 2022 i el 30 de setembre de 2024.

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils –fins dijous 29 de juny a les 23.59h- i únicament per via telemàtica a través de Tràmits gencat, a l’adreça tramits.gencat.cat del Departament de la Presidència, utilitzant el sistema de signatura electrònica.

El procediment de concessió és de concurrència no competitiva. Pel que fa al pagament, es farà una bestreta inicial del 80% en dos pagaments: un primer del 60% (17.100.000 euros) aquest 2023 i un segon del 20% (5.700.000 euros), al 2024. El 20% restant (5.700.000 euros), al 2025, es tramitarà quan l’entitat beneficiària hagi justificat correctament totes les despeses subvencionades.

La tercera convocatòria de subvencions d’enguany per part d’Esportcat

La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física ha convocat dues subvencions més aquesta primavera amb la voluntat d’impulsar l’esport català des de tots els fronts. Una d’elles ha anat dirgida als clubs esportius, amb una partida de 4,5 milions d’euros dirigida a 230 entitats. En aquest cas la partida ha crescut 1,5 milions d’euros respecte el 2022 i el volum d’equips beneficiats per la subvenció es multiplica per cinc en relació a les dades de 2021. Una de les principals novetats d’aquesta subvenció en relació a anteriors convocatòries és que els ajuts s’han ampliat també a clubs de categories inferiors amb el programa “Esport base”, en què hi podien concórrer entitats que haguessin participat per mèrits propis en campionats estatals de categories de formació. A més, s’ha reforçat la línia de suport a la participació en competicions d’esport femení amb el programa “Entre totes, tot”.

D’altra banda, Esportcat també ha destinat més de 5 milions d’euros (5.350.000) a les subvencions destinades als consells esportius de Catalunya per al desenvolupament de diversos programes de promoció de l’esport escolar corresponents al curs 2022-2023. Aquest ajuts han beneficiat 44 consells esportius del país per fer front a la seva gestió i al desenvolupament del Pla Català d’Esport a l’Escola i els Jocs Esportius Escolars de Catalunya, dos programes impulsats pel Govern per promoure l’activitat física com a eina educativa, saludable i de valors entre el jovent. Als 5,35 milions d’euros cal sumar-hi 675.000 euros més destinats a consells esportius i consells comarcals del Pirineu per al desenvolupament del programa Esport Blanc Escolar.

Aquest 2023 és previst que Esportcat llanci una quarta convocatòria de subvencions per arrodonir la bateria d’ajuts a l’impuls de l’esport català.