Imatge de la reunió de la Mesa, feta telemàticament. Foto: Gencat

61 milions per reviscolar l’esport

4 minuts de lectura
Una gassa de diners per tapar la ferida, fer que cicatritzi i que tot plegat torni a rutllar. Això és el que ha anunciat avui Dijous la Generalitat de Catalunya per mitjà de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física. El paquet de mesures anunciat es presenta sota el paraigües de Pla Nacional per a la Reactivació de l’Esport i l’Activitat Física i ha de servir, quan l’esport pugui activar-se, perquè el país no perdi el seu múscul.

El Covid-19 està sent un malson per tot l’esport i per respondre-hi s’ha buscat aquest “gran acord de país”, que és com es presenta un paquet de mesures que, segons els comptes de l’administració, pot suposar per part del Govern 61,5 milions d’euros durant aquest any. Com amb tot, caldrà fer el seguiment exacte de les partides i com tota aquesta bossa es reparteix en subvencions, programes i línies de finançament. Gerard Figueras, secretari general de l’Esport i l’Activitat Físic, concretava avui l’objectiu: “preservar l’activitat esportiva i la viabilitat dels agents que la fan possible”.

L’anunci d’aquesta intervenció directa de l’administració catalana en l’esport s’ha anunciat en la reunió de la mesa sectorial i davant una setantena de representants del món federatiu, associatiu, institucional, públic, privat i professional.

La unió del sector ha de ser clau

Es buscava dormalitzar un Pla Nacional, una “resposta global, tenint en compte diversitat del sector”, que aglutini i coordini el conjunt d’accions i mesures a realitzar tant per part de les administracions públiques -Generalitat, Diputacions i Ajuntaments- com del teixit esportiu, -acordades a través de la Mesa Sectorial- per tal de revertir els efectes esportius, econòmics, laborals i socials ocasionats per la pandèmia i contribuir de forma conjunta a la reactivació d’aquest sector a Catalunya.

“La constitució d’aquesta Mesa ens diu que el sector esportiu català vol anar unit” per fer front a la situació, ha expressat Gerard Figueras, per qui el Pla serà un document viu, que anirà incorporant les aportacions que en facin els agents esportius, “amb noves mesures, tant immediates com a mig i llarg termini, a nivell econòmic però també esportiu”. “Hem de reivindicar la importància que té l’esport a la societat i la que pot exercir per a la recuperació en el vessant de salut i econòmica del país quan deixem enrere la pandèmia. Quants més recursos destinem a l’esport, tindrem una ciutadania més sana”, ha reblat.
Imatge de la reunió de la Mesa, feta telemàticament. Foto: Gencat

Les noves mesures anunciades

Les novetats presentades avui volen servir en diferents fronts. En primer lloc, s’ha anunciat la injecció per part del Govern al conjunt del teixit esportiu de Catalunya durant l’any 2020 d’un total de 61.571.000 euros, dels quals 51.571.000 es vehicularan a través de programes i subvencions adreçats al teixit esportiu i 10 milions a través de crèdit directe a entitats esportives entre el Consell Català de l’Esport i l’Institut Català de Finances. Aquests recursos van adreçats a esportistes, clubs, federacions, consells esportius, Ajuntaments i organitzadors d’esdeveniments esportius.

Aquesta xifra podria augmentar en el cas que durant la tramitació pressupostària s’assoleixin nous ingressos per destinar a política esportiva.

En segon lloc, la SGEAF elaborarà un estudi exhaustiu de l’impacte real en termes econòmics, socials i laborals de la COVID-19 en la globalitat del sector, que permeti guiar la política esportiva del Govern, del conjunt de les administracions i del sector esportiu de les properes temporades i exercicis pressupostaris. Així mateix, el Govern avaluarà la possibilitat de revertir en el pressupost disponible per a política esportiva ingressos procedents de taxes i tributs propis de la Generalitat, així com accions en el marc dels jocs, apostes i loteries propis de la Generalitat de Catalunya.

Dependrà de Madrid…
Finalment, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física proposa diverses mesures, que caldrà sol·licitar al Govern estatal, a través del Consejo Superior de Deportes, com ara el no cobrament de les quotes bancàries de les operacions de finançament que ja tinguin contretes les entitats esportives mentre no puguin recuperar l’activitat; la creació d’una línia d’ajuts específica per als treballadors autònoms del sector de l’activitat física i l’esport fins que no puguin recuperar la seva activitat; la creació d’un tipus d’IVA esportiu del 10% en relació a la prestació de serveis vinculats en l’esport i l’activitat física; transferir directament a les comunitats autònomes part de la recaptació de l’Estat a través de loteries, jocs i apostes per tal de poder disposar de més recursos per al desenvolupament de polítiques esportives; la deducció en la declaració de l’IRPF de la totalitat de les quotes abonades pels associats i abonats a qualsevol tipus de centre esportiu; la supressió de l’IVA en obres i inversions que realitzin entitats esportives sense ànim de lucre en les seves instal·lacions; la Declaració d’Utilitat Pública pel conjunt d’entitats esportives sense ànim de lucre; l’ampliació de les desgravacions fiscals per a empreses patrocinadores d’entitats esportives i esdeveniments esportius, i l’impuls de legislació específica per al mecenatge esportiu, així com el compromís institucional i la contribució econòmica del Consejo Superior de Deportes per finançar els grans esdeveniments esportius oficials que puguin ser realitzats tant a Catalunya com a la resta de l’Estat de la mà de les federacions esportives espanyoles corresponents.