El Govern transfereix 8 milions al Consell Català de l’Esport per atendre la doble convocatòria d’ajuts al sector esportiu