Nova guia amb mesures preventives sobre esport extraescolar i COVID-19

1 minut de lectura
En una setmana marcada pel retorn de gran part de l’activitat esportiva de base, ens ha arribat un document que val la pena compartir per vetllar que aquest retorn sigui el més segur possible.

Es tracta del document “Recomanacions per a la gestió de l’esport extraescolar en el context de la COVID-19” publicat online  per la Diputació de Barcelona. Una proposta molt fàcil de consultar que recull un conjunt de mesures preventives en aquest àmbit, tan important per l’alt impacte que té en el benestar i el desenvolupament integral d’infants i joves.

La finalitat del document és “aglutinar les principals mesures preventives a tenir en compte en el desenvolupament de les activitats esportives extraescolars, tenint en compte com estructurar la tornada a l’activitat reduint el risc de contagi i transmissió del virus SARS-CoV2 i, en cas que aquest es produeixi, facilitant-ne el rastreig i la traçabilitat”.

Es tracta d’un material adreçat a les entitats organitzadores d’activitats esportives extraescolars per a infants, adolescents i joves que reben el suport dels ajuntaments i es desenvolupen en instal·lacions escolars o en equipaments esportius municipals.

Cal anotar, que les recomanacions del treball s’hauran d’ajustar a la normativa sobre mesures de prevenció de la Covid-19 que estigui vigent en cada moment.

Quin és l’estat de salut del català a l’esport?

Nova revista en paper a la venda.

Fes possible la Fosbury! Associa’t-hi!