Aprovat el Pla sectorial d’instal·lacions i activitats esportives per a l’etapa de represa