Seül 1988 – Il·lustració de Wara Luque de Ormechea