Munic 1972 – Il·lustració de Wara Luque de Ormechea