Mèxic 1968 – Il·lustració de Wara Luque de Ormechea