Helsinki 1952 – Il·lustració de Wara Luque de Ormechea