Sabies que on ara hi ha l’estadi de Montjuïc hi havia un poblat romà?

1 minut de lectura

Que el nostre país ha estat de sempre terra d’acollida és ben sabut, i que Montjuïc ha rebut a molts dels nous arribats a Barcelona encara més. Lluny de l’actual situació de semi-abandó de la muntanya, ja a la prehistòria va ser el bressol de l’actual ciutat de Barcelona, i fins les barraques a mitjans del segle passat ha tingut una importància cabdal en el dia dia i història de la ciutat. Tot d’això es va poder viure amb la construcció de l’Estadi Olímpic l’any 1929 en motiu de l’Exposició Universal: les obres que es feien es van veure aturades diverses vegades per l’aparició a la superfície de restes romanes.

Forn d'àmfores romanes descobert a les obres de construcció de l'Estadi Olímpic de Montjuïc (Barcelona, Espanya) l'any 1929.
Forn d’àmfores romanes descobert a les obres de construcció de l’Estadi Olímpic de Montjuïc (Barcelona, Espanya) l’any 1929.

La imatge que adjuntem correspon a una de les 15 sitges d’uns 6 metres que van aparèixer prop del turó del Port, a tocar amb l’avinguda de l’Estadi i el Passeig Olímpic l’any 1929. Les sitges sembla que estarien relacionades amb una indústria terrissaire destinada al transport de vi d’època altimperial romana (S. I-III dC.). Temps després algunes d’aquestes van ser reutilitzades com a sepultures. Totes aquestes estructures s’han interpretat com a pertanyents a una vil·la rústica, un petit nucli rural, segurament amb una funció agrícola.