L’impacte de la pandèmia a l’esport català, en xifres

4 minuts de lectura
Un any després de l’inici del confinament continuem desgranant l’impacte de la Covid-19 a l’esport.

La pandèmia va arribar de cop i volta per transformar les nostres vides a finals d’hivern de 2020. Un any després ja disposem de moltes dades que acoten el seu impacte en diferents sectors econòmics i el món de l’esport n’és un dels grans perjudicats. El darrer estudi encarregat per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física mitjançant el Consell Català de l’Esport xifra en 1.350 milions d’euros les pèrdues per al sector des de l’inici de la pandèmia i determina que prop de 4.000 clubs i centres esportius, un 28% dels existents a Catalunya, afronten una amenaça real de tancament durant aquest 2021.

Els mesos de novembre i desembre de 2020 es va recollir informació a través de 862 enquestes en línia a federacions, consells esportius, clubs, universitats i empreses del país així com més d’una vintena d’entrevistes en profunditat a persones representatives del món de l’esport, que mou més del 2% del PIB català anual. Un estudi, doncs, de gran envergadura i amb conclusions preocupants.

La situació actual de l’esport català

Una de les dades que més impressiona d’aquest estudi elaborat per l’empresa GAPS són les respostes de clubs, federacions o empreses esportives a l’hora de valorar el risc de tancament durant els propers mesos. Més d’un 10% de clubs i federacions consideren “molt probable” el seu tancament abans que acabi l’any, una situació que s’agreuja en el sector mercantil, amb el 23% d’empreses que veuen el futur proper de la manera més negra possible. Amb més del 70% de les entitats esportives del país sense capacitat d’endeutament, el context econòmic és molt delicat per a moltíssims projectes. Un 73% d’ells han vist caure els ingressos de forma substancial respecte el 2019 i això també ha repercutit en l’àmbit laboral, amb 3 de cada 10 empreses i entitats esportives que han retallat la seva plantilla de treballadors.

La mitjana de pèrdua d’ingressos de les entitats esportives és del 27% respecte el 2019

De fet, un terç del sector ha aplicat un ERTO o un ERO a la seva plantilla en els darrers mesos, en el primer mètode, majoritàriament a la totalitat dels treballadors. Aquesta situació d’inestabilitat laboral i dificultats econòmiques s’ha estès en molts altres sectors i aquest factor, juntament amb el tancament d’instal·lacions o les restriccions per fer-les servir, sens dubte han contribuït a afeblir la massa social dels clubs i a la pèrdua d’abonats als centres esportius. El 60% de clubs esportius han perdut socis durant la pandèmia i en cada tancament per covid-19 els centres han perdut entre el 10 i el 15% d’abonats, especialment gent gran i també població d’entre 30 i 45 anys davant la incertesa de les seves perspectives econòmiques.

Construir futur passa a passa

Aquestes dades que arriben a conseqüència de la pandèmia no conviden a mirar el futur amb optimisme i així ho reflecteix l’estudi, que assegura que el 50% d’entitats creuen que el procés de recuperació serà lent i que els dos principals reptes compartits a curt termini són la pura supervivència per evitar el tancament i la cerca de recursos econòmics. Els agents esportius, en una enorme majoria, també indiquen que necessitaran una injecció econòmica que varia molt en funció del tipus d’entitat i de la seva grandària per poder completar una correcta recuperació després del daltabaix viscut el darrer any.

En aquest sentit, el Govern ha aportat 81,3 milions d’euros en ajuts i ha impulsat diverses modificacions normatives per facilitar el funcionament de les entitats. Segons la consellera de la Presidència i portaveu Meritxell Budó, el Govern “no ha pogut disposar dels recursos necessaris per fer front a l’afectació real” i ha denunciat “la deixadesa de funcions de l’estat espanyol”, que no ha ajudat el sector amb injeccions directes de liquiditat com sí que han fet altres estats europeus. Budó qualifica les xifres de l’estudi de “preocupants” i creu que “indiquen que cal continuar actuant i donant suport al sector de l’esport, perquè l’impacte ha estat fort. Es fa evident que calen mesures addicionals per contribuir a la represa de l’activitat física i esportiva amb l’objectiu que cap ciutadà es quedi sense fer esport, que les entitats no tinguin una davallada dels seus ingressos per aquest concepte i que mantinguin una ciutadania activa i saludable, més necessari que mai ara que patim una crisi sanitària”.

De cara al futur immediat, el Govern està treballant en altres mesures addicionals per contribuir a la represa de l’activitat física i esportiva. En primer lloc, mantenir i millorar la dotació de les línies recurrents de subvenció per a la temporada 2020-2021. En segon lloc, establir una nova línia d’ajuts extraordinaris i d’emergència per a clubs esportius que han vist reduïts els seus ingressos arran de la pandèmia i s’han vist obligats a continuar competint. En tercer lloc, replicar aquest 2021 una nova edició dels ajuts en forma de garantia d’operacions de préstec destinades al finançament de les necessitats de liquiditat derivades de la COVID-19 (ICF Esports Liquiditat). Finalment, s’està treballant per publicar les bases d’una convocatòria per a la concessió de subvencions per a obres de construcció i condicionament d’equipaments esportius (destinada majoritàriament a Ajuntaments) i d’una convocatòria específica adreçada a la pràctica d’activitat física adaptada.

Així mateix, el Govern demana al Govern espanyol que atengui la reivindicació del teixit esportiu català d’aplicar un tipus d’IVA reduït per al sector de l’esport, que transfereixi a la Generalitat de Catalunya els recursos destinats a esports a nivell estatal, que elabori una llei estatal de mecenatge esportiu i que redistribueixi la recaptació de jocs i apostes de l’estat entre la Generalitat i la resta de comunitats autònomes per poder impulsar noves polítiques esportives.