L’esport escolar es treu la mascareta i s’apunta als “grups “constants”

3 minuts de lectura
El Procicat ha aprovat un protocol específic per a la realització d’activitats extraescolars, colònies i sortides. L’esport queda inclòs en el nou paquet.

La principal recomanació del nou protocol del Procicat per a les activitats fora de l’horari escolar és que els grups de les extraescolars tinguin una composició “constant” per facilitar la traçabilitat de possibles casos de Covid-19 però sense relaxar les mesures de protecció . Es recomana també “treballar amb grups petits”, tot i que el nombre de persones màxim serà el que permeti la superfície complint la distància. A més, es farà un registre diari de tots els integrants del grup estable, que s’haurà de conservar al menys durant un mes. La mascareta és obligatòria a partir dels 6 anys, amb excepcions com la pràctica esportiva.

A les activitats hi podran participar infants i adolescents de diferents edats i de diferents grups estables escolars. Per això, es recomana la composició constant del grup d’extraescolars. Els responsables d’aquests grups seran també sempre els mateixos.

Què és un grup constant en esport?

En l’àmbit esportiu, el grup constant s’entén com el grup d’esportistes que hagi tingut contacte de forma continuada en la pràctica esportiva i amb especial cura durant els primer 10 dies i fins a l’estabilització del grup. Aquests grups no tenen perquè coincidir amb els grups estables escolars “però és recomanable que coincideixin si és possible”. Aquests grups també podran estar formats per infants i adolescents de diferents centres educatius.

D’altra banda, es recomana evitar al màxim les noves incorporacions a un grup durant el curs. En cas que n’hi hagin, es recomana que es facin de manera conjunta a l’inici de cada mes i cada nova incorporació comportarà un període d’especial atenció i cura a les mesures de seguretat.
Un grup escolar accedint al renovat telecabina de l’estació de Les Angles, al Capcir, el 10 de gener de 2020. Foto: ACN

Mascareta, sempre que l’activitat ho permeti

Sobre l’ús de la mascareta, el Procicat estableix que no caldrà dur-la en activitats o esports que acostumen a implicar contacte físic i per això caldrà incidir en la distància quan sigui possible.

  • En aquest darrer grup hi entrarien el bàsquet, l’handbol, el futbol sala, la boxa, les arts marcials, el hoquei patins, el waterpolo, la natació sincronitzada, el futbol, el rugbi o el bàsquet.
  • Tampoc caldrà fer ús de la mascareta en activitat que sí permeten mantenir la distància com classes de dansa, ioga, circ, gimnàstica, atletisme, tennis o beisbol.
  • En els esports o activitats col·lectius s’ha de procurar que el material es comparteixi només entre integrants d’un mateix grup i, quan la pràctica no ho permeti, s’haurà de desinfectar abans i després de l’activitat i els participants s’hauran de rentar les mans.

Els participants en una activitat extraescolar hauran de presentar una declaració signada pels seus progenitors o tutors de compliment de les condicions per participar-hi. No podran presentar símptomes de covid-19 ni estar a l’espera del resultat d’una prova de diagnòstic. Tampoc hi podran participar els infants o adolescents que estiguin exclosos d’assistir al centre el mateix dia de la realització de l’activitat per qualsevol incidència vinculada amb la covid-19. La presa de la temperatura està recomanada.

Pel que fa als espais, hauran de permetre el compliment de la distància mínima d’1,5 metres entre cada participant i sempre que sigui possible es prioritzaran espais a l’aire lliure. Si es tracta d’un espai tancat, haurà de tenir finestres o portes i deixar-les així durant l’activitat sempre que sigui possible i, si no es pot, ventilar l’espai tres vegades al dia durant 10 minuts.

Igual que es fa amb l’accés en horari escolar, s’evitaran les aglomeracions a les entrades i sortides i per això es recomana que cada participant sigui portat i recollit per un únic adult. En el cas dels educadors o responsables d’una activitat en el mateix centre, recolliran els participants o s’habilitarà un punt en concret, diferent del de la sortida escolar.

Es podran fer servir les dutxes i els vestidors

El document aprovat pel Procicat també permet l’ús de dutxes i vestidors aplicant les mesures de netejar, desinfecció i ventilació però els vestidors només seran utilitzats de manera simultània pels integrants d’un mateix grup estable de les activitats extraescolars. Caldrà mantenir en tot moment la distància de seguretat i dur mascareta.

Caldrà rentar-se mans abans d’accedir a l’espai de l’activitat, abans i després de berenar, abans i després de l’activitat, abans i després d’anar al lavabo i abans i després de l’ús d’algun material compartit. En aquest sentit, també caldrà higienitzar tot el material que sigui d’ús compartit.

Sense públic als esdeveniments esportius
El document concreta també que quan hi hagi esdeveniments esportius de naturalesa escolar o celebracions als centres educatius es faran sense assistència de públic, sense perjudici d’allò que s’estableixi en les regulacions específiques de les competicions federades i de les activitats realitzades en el marc dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya,. Tampoc podran ser presencials les reunions de treball i assembles de les organitzacions sinó que s’haurà de prioritzar la via telemàtica.