La mare dels ous: com serà el desconfinament esportiu?2 minuts de lectura

Com serà el desconfinament esportiu i quan es podrà retornar a una normalitat per part de tot l’esport català? Aquesta doble pregunta no té, avui, respostes clares. Hi ha projeccions, teories i diferents escenaris. Però cap interlocutor és massa amics de fer-los públics. Tenint en compte que als efectes de les administracions competents ja s’està parlant de desconfinament gradual, l’esport és probable que sigui un dels darrers a tornar a la normalitat.

Si el desconfinament es fa en base a mantenir el distanciament social, hi ha mala peça al teler. L’esport implica contacte, compartició d’espais i en molts casos una reunió de persones, comptant-hi públic, que legislativament serà fàcilment assimilable a les aglomeracions que, sembla, s’apostarà per evitar. Es preveu que no es pugui recuperar la normalitat fins, segons alguns actors ben informats, l’agost. O fins i tot el setembre.

El propi president de la UFEC Gerard Esteva feia el càlcul en la presentació del seu ‘Pla Marshall’ de l’esport català que l’activitat podria estar aturada ben bé mig any en el pitjor escenari, de meitats de març a agost-setembre. Això és el quan. Però queda el com. Com serà el desconfinament és en molts casos la mare dels ous del que es pot parlar i planejar ara.

La importància d’anar plegats

Arran de la presentació del Pla Nacional per a la Reactivació de l’Esport i l’Activitat Física, els integrants de la Mesa Sectorial de l’esport català van apostar per abordar conjuntament les mesures referents a aquest desconfinament. S’aposta per la coordinació entre món públic i privat. Es vol acordar el “com” perquè tothom tingui seguretat i igualtat al respecte.

Tenint en compte la diversitat de casuístiques existents en el sector de l’activitat física i l’esport de Catalunya, la Mesa Sectorial coordinarà el desconfinament del sector esportiu en la globalitat del seu abast. Això implica valorar si es podran (i com) reprendre les competicions esportives federades i escolars de la temporada 2019/2020 a Catalunya; el retorn als entrenaments dels esportistes d’alt nivell tant en els seus propis clubs com en els centres de tecnificació i Centre d’Alt Rendiment de la Generalitat de Catalunya, i l’afectació als grans esdeveniments esportius internacionals previstos a Catalunya durant el 2020.

D’altra banda, com ha assegurat el Secretari General de l’Esport i l’Activitat Física Gerard Figueras, el Pla Nacional proposa que “el conjunt d’administracions públiques catalanes treballem de manera coordinada i amb unitat de criteris especialment a l’hora de prioritzar la finalitat dels recursos públics disponibles als pressupostos del 2020 i 2021 per a la política esportiva tant a nivell local com a nivell català”.
Amb aquesta priorització, es vol preservar el sistema esportiu català i la supervivència de les seves entitats esportives, així com prioritzar la recuperació de la pràctica d’activitat física i esport tant organitzada com del conjunt de la ciutadania per davant de la construcció de noves infraestructures i instal·lacions esportives.